Skip Navigation Links Skip Navigation Links
راهنما
 • این سایت مطالب درسی دکتر ریاض الشمس میباشد
 • این سیستم با ایمیل با شما در ارتباط است.
 • لذا برای دیدن درس و ارسال امتحان ایمیلی باید برای هر درس ثبت شده باشد
 • از لیست زیر میتوانید درسها و امتحانات را مشاهده کنید. جزئیات بیشتر و امکان ثبت در درس در صفحه فرم درسی در اینجا  نیز امکان پذیر است
 • میتوانید چک کنید ایمیل شما برای درس ثبت شده یا نه
 • میتوانید ایمیل خود را برای درس ثبت کنید
 • اگر در دو درس دانشجو هستید در هر دو درس اسم خود را ثبت کنید
 • مراحل زیر را طی کنید
 1. درس را انتخاب کنید.  مطمئن شوید که درس درست را انتخاب کرده اید
 2. برای درس انتخاب شده امتحان آنرا انتخاب کنید.
 3. ایمیل خود را وارد کنید و دکمه ریفرش را بزنید یا انتر را بزنید یا go با مبایل.
 4. چنانچه در این درس ثبت شده باشید اسم شما در قسمت 4 نشان داده میشود اگر نه فرم ثبت اطلاعات باز میشود
 5. اگر اسم خود را درست ثبت کنید دکمه ارسال فعال میشود و میتوانید به صفحه امتحان منتقل شوید. در آنجا ایمیلی را که همینک وارد کردیه اید بکار ببرید تا به امتحان دسترسی پیدا کنید
مشخصات درس و امتحان
1. درس را انتخاب کنید
2. امتحان را انتخاب کنید
مشخصات دانشجو
آی دی دسترسی به مطالب درسی ایمیل شما میباشد. ابتدا ایمیل خود را جستجو کنید اگر اسم شما ثبت نشده اطلاعات و ایمیل خود را وارد کنید. از این به بعد ایمیل مانند آی دی میباشد و میتوانید به مطالب دسترسی پیدا کنید
3. ایمیل خودرا تایپ و جستجو کنید یاهو جیمیل یا هر ایمیل دیگر
4. مشخصات فردی برای افرادی که ثبت شده اند یا ایجاد مشخصات برای افرادی که ثبت نشده اند
5. ارسال به صفحه امتحان